uitleveren

werkw.
Uitspraak:  ['œytlevərə(n)]
Vervoegingen:  leverde uit (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft uitgeleverd (volt.deelw.)

(iemand) overdragen aan het land waar die persoon terecht moet staan
Voorbeeld:  `Om een verdachte te kunnen uitleveren moet er wel een uitleveringsverdrag zijn.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
capituleren opgeven overdragen overgeven zich overgeven

7 definities op Encyclo
  • aan de rechtbank van een ander land overdragen vb: de verdachte werd uitgeleverd aan Frankrijk
  • Het overdragen van een criminele verdachte aan een andere staat of provincie van een land, de nationale regering of een ander land. Categorie: Functionele activiteiten > ...
  • •een gevangene in handen van een andere autoriteit overdragen. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  • [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Uitleveren``] Een deserteur enz. uitleveren
  • strafprocesrecht: overdracht van een verdachte of veroordeelde van het ene naar het andere land. ...
  • Toon uitgebreidere definities