de twist

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [twɪst]
Verbuigingen:  twist|en (meerv.)

1) ruzie
Voorbeeld:  `verzwakking van een land door binnenlandse twisten en burgeroorlogen`
Synoniem:  onenigheid
twist zaaien  (ruzie veroorzaken) `opgefokte mensen die om futiliteiten al twist zaaien`

2)
een twist geven aan iets  ((iets) een beetje veranderen zodat het leuker of spannender wordt) `Ik vond het recept nogal saai dus ik heb er een twist aan gegeven door er zure room aan toe te voegen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bewering botsing conflict debat disharmonie dispuut draai geschil kronkel kwestie lor moeilijkheid onenigheid onmin redestrijd redetwist ruzie scheuring schisma tweedracht tweespalt tweestrijd twistgesprek verdeeldheid verdraaiing vete vod woordenstrijd woordenwisseling

Spreekwoorden en zegswijzen
twisten om des keizers baard (=om kleinigheden ruzie maken)
Naar de spreekwoorden

11 definities op Encyclo
  1. toestand van kwaad zijn op elkaar vb: de twist tussen die families duurt al jaren Synoniemen: bonje ruzie conflict onenigheid geschil ongenoegen onvrede wrijving stront s...
  2. De gemagnetiseerde bedieningstoetsen van de kookplaat bevinden zich naast de digitale aanduiding op de vitrokeramische kookplaat. Sensoren in de kookplaat registreren de ...
  3. Let op: Spelling van 1858 eigenlijk, een geschil; Engelsch katoenen garen; ook een zekere drank
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. engels katoenen garen; mule -, water-; (ook) [zeker, zekere] drank.
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (B.m. en v.) (-en), oneenigheid, geschil, krakeel, gekijf, verdeeldheid, ruzie, tweedragt. ~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met twist:
twistentwistgesprektwistpunttwisttetwistten

Deze woorden eindigen op twist:
geredetwistgetwistonbetwist

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. twist (dans)
  2. twist (garen)
  3. twist (ruzie)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `twist`.