het conflict

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɔnˈflɪkt]
Verbuigingen:  conflict|en (meerv.)

1) situatie dat er ruzie is
Voorbeeld:  `in conflict komen met de gemeente over een vergunning`
Synoniem:  ruzie
gewapend conflict  (ruzie tussen groeperingen die met wapens wordt uitgevochten)

2) toestand waarbij dingen niet met elkaar samengaan
Voorbeeld:  `conflict in de hardware van mijn computer`
Synoniem:  strijdigheid

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanvaring botsing disharmonie onenigheid ruzie scheuring schisma strijd tweedracht tweespalt tweestrijd twist verdeeldheid vete

17 definities op Encyclo
  1. toestand van kwaad zijn op elkaar vb: hij praat niet meer met zijn broer, ze hebben een conflict Synoniemen: bonje ruzie onenigheid geschil ongenoegen onvrede wrijving st...
  2. Botsing van opvattingen tussen twee of meer personages, of van één personage met de omstandigheden of de ‘hogere machten’ (God, noodlot, natuurw...
  3. Elke situatie waarin er Divergente standpunten bestaan, hetzij in activiteiten en hun Steefdoelen, hetzij Denkbeelden over abstracte of concrete begrippen en waarbij de s...
  4. Let op: Spelling van 1858 zamenstooting, botsing, gedrang, strijd. gevecht. Confligeren, tegen elkander stooten of botsen; strijden
  5. Een verschil van mening dat heeft geleid tot ruzie.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met conflict:
conflictenconflicterenconflicterendconflictmineraalconflictmineralen

Deze woorden eindigen op conflict:
arbeidsconflictgeneratieconflictbelangenconflict

Herkomst volgens etymologiebank.nl
conflict (verschil van mening, ruzie)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `conflict` kennen.