de scheuring

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  scheuringen
Verbuigingen:  scheurinkje

1) het krijgen van een scheur
Voorbeeld:  `- De scheuring had men het laken in lange repen verdeeld.`

2) verdeeld of gesplitst raken
Voorbeelden:  `- De scheuring van de politieke partij was door veel leden allang voorzien.`,
`- Valls, die de campagnes begonnen was als favoriet van de bestuurlijke elite in de partij, erkende direct zijn nederlaag en riep zijn aanhang op Hamon te steunen. De twee schudden elkaar voor het oog van vele camera’s de hand. De afgelopen dagen werd veel gespeculeerd over een mogelijke scheuring als Hamon zou winnen. `,
`- Het Nieuwe Testament bevat eigenlijk maar één tekst die je met een beetje goede wil zou kunnen lezen als een veroordeling van drugsgebruik: de scherpe brief die de apostel Paulus in 50 AD schreef aan de christenen van Galatië (nu Centraal-Turkije). In Galaten 5:19-22 lezen we: ‘Welnu, de werken van het vlees zijn bekend: ontucht, onreinheid en losbandigheid; afgoderij en toverij; vijandschap, twist, afgunst, gramschap, partijzucht, verdeeldheid, scheuring en nijd; dronkenschap, brasserij en dergelijke; en ik waarschuw u: … wie zoiets doet, zal het koninkrijk Gods niet beërven.’ Wat de Statenvertaling ‘toverij ’noemt, is in het Griekse origineel pharmakeia, het gebruik of de toediening van ‘tovermiddelen’ dan wel ‘geneesmiddelen’ – het onderscheid was toen nog onduidelijk. `,
`Sy sprongh mijn strack op mijn Schoodt,<br />Hondtje sey sij laadt ons hupsen,(…)`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
afscheiding conflict disharmonie geloofsafscheiding onenigheid ruptuur schisma tweedracht tweespalt tweestrijd twist verdeeldheid vete

2 definities op Encyclo
  1. 1) Afscheiding 2) Conflict 3) Disharmonie 4) Geloofsafscheiding 5) Geloofsverdeling 6) Onenigheid 7) Ruptuur 8) Ruzie 9) Scheiding binnen de kerk 10) Schisma 11) Schisma ...
  2. Scheuring is een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Landsberg am Lech. Scheuring telt {Statistiek gemeente Duitsland inwoners|09 ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `scheuring`.