de metafoor

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [meta'for]
Verbuigingen:  meta|foren (meerv.)

beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet-letterlijke betekenis wordt gebruikt
Voorbeeld:  `Een voorbeeld van een metafoor is 'een tsunami van nieuwe voorschriften'.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beeldspraak stijlfiguur

Taaladvies
Wat wordt bedoeld met een metafoor? Zie Metafoor

20 definities op Encyclo
  • Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij geen vergelijkingswoord (als, zoals, net een ...) gebruikt wordt. Een metafoor kan ook een retorische beeldspraak zijn,...
  • Vergelijkingsbeeldspraak; stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld.
  • woord met overdrachtelijke betekenis, beeldende zegswijze
  • •beeldspraak waarbij men een woord B zegt in plaats van het woord A terwijl er tussen A en B een verband is van gelijkenis.
  • wat je bedoelt benoem je met een beeld dat erop lijkt vb: de 'kop' van een spijker is een metafoor
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    metafoor (overdrachtelijke uitdrukking)