opmerken

werkw.
Uitspraak:  ɔpmɛrkə(n)]
Vervoegingen:  merkte op (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft opgemerkt (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) waarnemen
Voorbeeld:  `Niemand had opgemerkt dat hij zijn baard had afgeschoren.`
Synoniem:  zien

2) aandacht vestigen op iets door er wat over te zeggen
Voorbeeld:  `Heeft iemand nog iets te vragen of op te merken over dit onderwerp?`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanschouwen bekijken bemerken gewaarworden kijken merken naar voren brengen onderscheiden ontwaren signaleren staren te berde brengen ter sprake brengen turen vertellen verwoorden waarnemen zeggen zien

Taaladvies
Opmerken: (zich laten -) Is zich laten opmerken correct?

3 definities op Encyclo
  1. het mondeling onder woorden brengen vb: Leo merkte op dat het tijd was Synoniem: zeggen zien, horen, voelen of ruiken vb: hij merkte de drukte niet op Synoniem: waarnemen
  2. • [ov] bemerken, waarnemen. • [ov] een waarneming of opinie meedelen aan anderen, met een zekere nadruk.
  3. 1) Aanmerken 2) Aanschouwen 3) Bekijken 4) Bemerken 5) Bespeuren 6) Bespeuren dat er niets overblijft 7) Constateren 8) De aandacht vestigen 9) Gadeslaan 10) Gewaarworden...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `opmerken` kennen.