opmerken

werkw.
Uitspraak:  ɔpmɛrkə(n)]
Vervoegingen:  merkte op (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft opgemerkt (volt.deelw.)

1) waarnemen
Voorbeeld:  `Niemand had opgemerkt dat hij zijn baard had afgeschoren.`
Synoniem:  zien

2) aandacht vestigen op iets door er wat over te zeggen
Voorbeeld:  `Heeft iemand nog iets te vragen of op te merken over dit onderwerp?`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanschouwen bekijken bemerken gewaarworden kijken merken naar voren brengen onderscheiden ontwaren signaleren staren te berde brengen ter sprake brengen turen vertellen verwoorden waarnemen zeggen zien

Taaladvies
  1. (zich laten -) Is zich laten opmerken correct? Zie Opmerken
  2. Waar komt in de smiezen hebben vandaan? Zie In de smiezen hebben
  3. Wat is het best: `Hij was niet bedacht op haar felle reactie of `Hij was niet verdacht op haar felle reactie`? Zie Verdacht op / bedacht op


3 definities op Encyclo
  • het mondeling onder woorden brengen vb: Leo merkte op dat het tijd was Synoniem: zeggen zien, horen, voelen of ruiken vb: hij merkte de drukte niet op Synoniem: waarnemen
  • • [ov] bemerken, waarnemen. • [ov] een waarneming of opinie meedelen aan anderen, met een zekere nadruk.
  • 1) Aanmerken 2) Aanschouwen 3) Bekijken 4) Bemerken 5) Bespeuren 6) Bespeuren dat er niets overblijft 7) Constateren 8) De aandacht vestigen 9) Gadeslaan 10) Gewaarworden...
  • Toon uitgebreidere definities