I onder

bijwoord
Uitspraak:  ɔndər]

op een lagere plaats
Voorbeeld:  `Onder in de kast staat de stofzuiger.`
Antoniem:  boven
onder iets zitten  (helemaal door iets (vies) bedekt zijn) `een hond die onder de vlooien zit`
ten onder gaan  (verdwijnen) `een dynastie die ten onder gaat aan onderlinge machtsstrijd`


II onder

voorzetsel
Uitspraak:  ɔndər]

1) lager dan
Voorbeelden:  `Onder het kopje staat een schoteltje.`,
`een huis zoeken onder de driehonderdduizend euro`,
`een dorpje honderd kilometer onder Parijs`
Antoniem:  boven
Synoniem:  beneden
mensen onder je hebben  (leiding geven aan anderen)

2) tijdens
Voorbeeld:  `Hier mag je geen koffie drinken onder het werk.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beneden bij medio midden middenin min niet boven tussen boven (antoniem)op (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn schouders onder iets zetten (=zich voor iets inspannen)
• zijn licht niet onder de korenmaat zetten (=meespreken, je mening geven en laten merken dat je er iets van weet)
• zij hielden het onder de pet. (=zij brachten het niet in de openbaarheid.)
• zich onder het juk der dwingelandij krommen (=onderworpen zijn)
• wel onder zijn zolen kunnen schrijven (=wel mogen vergeten)
Toon alle 92 spreekwoorden die onder bevatten

8 definities op Encyclo
  1. Te gebruiken om dingen te beschrijven die zich aan of bij het laagste of diepste deel van een object bevinden. Gebruik `onderkanten` uit de hiërarchie Onderdelen voo...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: vz. [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] beneden, omlaag, niet boven; door, tussen, met; in het midden, te midden van; minder, gering...
  3. • [seppart] •: onderlopen: "de polder liep door de dijkdoorbraak geheel 'onder'". • [pronadvpart] •: waaronder: "dit is het hoofdstuk waar dit 'onder' gerangschik...
  4. op een plaats die lager ligt vb: een kelder zit onder de grond Synoniem: beneden Tegenstelling: boven te midden van vb: zij komt nooit onder de mensen we hebben onder and...
  5. Aan lijzijde.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met onder:
onder leiding vanonder meeronderaanonderantenneonderarmonderarmenonderbeenonderbelichtonderbelichtenonderbenenonderbetaalonderbetaaldonderbetaaldeonderbetaaldenonderbetaaltonderbetalenonderbewusteonderbewustzijnonderbezetonderbinden
Toon alle woorden die beginnen met onder

Deze woorden eindigen op onder:
bedelven onderbedonderbelicht onderbewonderbijzonderbind onderbreng onderdaaronderdek onderdoe onderdompel onderdonderduik onderduw ondereronderga ondergedonderhieronderhypochonderhypogonder
Toon alle woorden die eindigen op onder

Herkomst volgens etymologiebank.nl
onder (op een lager gelegen plaats ; lager dan; te midden van)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `onder`.