het wonder

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈwɔndər]
Verbuigingen:  wonder|en (meerv.)

bovennatuurlijke gebeurtenis die door goddelijke krachten wordt veroorzaakt
Voorbeeld:  `wonderen verrichten`
Synoniem:  mirakel
wonder boven wonder  (<dit zeg je als iets heel onwaarschijnlijks toch gebeurd is>) `Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
mirakel wonderkind wonderlijk

Intensiveringen
Hoe kun je met wonder een ander begrip versterken?
een wonder van; wonderschoon;

9 definities op Encyclo
  1. een uitzondering op de natuurwetten die ontsnapt aan wetenschappelijke verificatie omdat het niet naar eigen wil kan worden herhaald maar afhankelijk is van de noodzaak v...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), iets buitengewoons, iets dat niet door de gewone natuurkrachten kan voortgebragt worden, mirakel; wonderwerk; prachtstuk, voo...
  3. (Ook mirakel) niet natuurlijk te verklaren, op goddelijke ingreep berustende gebeurtenis, vaak toegeschreven aan de voorspraak bij God van een heilige die men aangeroepen...
  4. onverklaarbare gebeurtenis vb: hij gelooft niet in wonderen geen wonder dat hij gevallen is [het verbaast me niets] het is een wonder dat hij nog leeft [het is onverklaar...
  5. •een gebeurtenis waaraan een bovennatuurlijke oorsprong toegeschreven wordt.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met wonder:
wonderbaarwonderbaarlijkwonderbaarlijkheidwonderbomenwonderboomwonderdewonderdenwonderdokterwonderenwonderkindwonderkinderenwonderlandwonderlijkwonderlijkheidwondermiddelwondert

Deze woorden eindigen op wonder:
bewonderkerstwonderverwonder

Herkomst volgens etymologiebank.nl
wonder (mirakel)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `wonder` kennen.