missen

werkw.
Uitspraak:  [ˈmɪsə(n)]
Vervoegingen:  miste (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gemist (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) het nare gevoel hebben dat je iets of iemand niet (meer) hebt
Voorbeelden:  `Ik mis mijn overleden vrouw nog iedere dag.`,
`We telden ze na en we misten er één.`
iemand of iets kunnen missen als kiespijn  (het helemaal niet erg vinden dat iemand of iets er niet bij is)

2) niet op tijd bereiken of niet raken
Voorbeelden:  `de bus missen`,
`Hij gooide een steen naar de hond, maar miste gelukkig.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
iets mislopen kwijtraken misgaan mislopen niet raken ontberen ontbreken overslaan vermissen raken (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• kunnen missen als kiespijn (=veel liever niet hebben)
• geen twee missen voor hetzelfde geld doen (=niet tweemaal hetzelfde zeggen of doen)
• geen twee missen voor een geld doen (=niet tweemaal hetzelfde zeggen of doen)
• de boot missen (=te laat zijn.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Missen / ontbreken: Is missen in Er mist een bladzijde correct, of moet het zijn: Er ontbreekt een bladzijde?
  2. Missen / raken: (op een haar na -) Vaak wordt gezegd: De kogel miste het doel op een haar na, als bedoeld wordt: het doel werd niet geraakt. Moet het niet zijn: De kogel raakte het doel op een haar na?


7 definities op Encyclo
  1. het niet halen of raken vb: ik heb de trein gemist het schot miste zijn doel [het was niet raak] dat kan niet missen [dat gaat altijd goed]
  2. In het bijzonder te gebruiken voor christelijke ceremonies, bestaande uit een opeenvolging van gebeden en rituelen, waarmee het offer van het lichaam en bloed van Christu...
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [gelijkvloeiend] (ik miste, heb gemist), feilen, falen, uitblijven; niet gebeuren; dat kan niet -, dat moet gebeuren; [spreekwoord]...
  4. •niet raken, niet treffen. •niet halen. •zich vergissen. •niet hebben. •ontberen •de afwezigheid voelen van. •afwezig zijn bij.
  5. 1) Afstaan 2) Derven 3) Ernaast schieten 4) Falen 5) Gemissen 6) Gespeend zijn van 7) Het ontbreken voelen 8) Kwijt zijn 9) Kwijtraken 10) Mankeren 11) Misgaan 12) Misgoo...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op missen:
compromissendodenmissenkermissenkerstmissenpremissen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
missen (niet treffen; niet meemaken, ontberen; ontbreken)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `missen` kennen.