het loon

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [lon]
Verbuigingen:  lonen (meerv.)

geld dat je ontvangt voor betaald werk
Voorbeelden:  `minimumloon`,
`uurloon`,
`loonsverhoging`
Synoniem:  salaris

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbeidsinkomen arbeidsloon beloning bezoldiging gage honorarium inkomen inkomen uit onderneming pree salaris soldij straf traktement verdienste vergoeding wedde

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn verdiende loon krijgen (=krijgen wat hem toekomt (meestal iets slecht))
• ondank is 's werelds loon (=men wordt zelden bedankt voor een goede daad)
loon naar werken krijgen (=loon krijgen dat in overeenstemming is met het gedane werk)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Wedde / loon / salaris: Wat is correct: Bijna de helft van zijn wedde gaat naar de afbetaling van zijn huis, Bijna de helft van zijn loon gaat naar de afbetaling van zijn huis of Bijna de helft van zijn salaris gaat naar de afbetaling van zijn huis?

24 definities op Encyclo
  1. •financiële vergoeding voor geleverde arbeid.
  2. Het loon is de tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Fooi, bijvoorbeeld, behoort niet tot het loon. Het Burgerlijk Wetboek bevat tal van voorschriften over de...
  3. is de beloning voor de productiefactor arbeid. Hier vallen alle andere namen onder, die beloningen inhouden voor arbeid, zoals bijvoorbeeld: salaris, vakantiegeld, bonu...
  4. Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de ziektekosten.
  5. is de beloning voor de productiefactor arbeid
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met loon:
loonachterstandloonactiesloonakkoordloonarbeidloonbelastingloondeloondenloondienstloondiscriminatielooneisloonheffingloonindexeringloonkostenloonlastenloonlijstloonschaalloonslaafloonslavenloonsomloonstop
Toon alle woorden die beginnen met loon

Deze woorden eindigen op loon:
beloonbrutolooncommissielooncycloonleefloonminimumloonmaandloonnettoloonminimumjeugdloonbasislooneurokloondagloonfastfoodloonnavigatiesjabloonsjabloonstukloonhongerloonpyloonzorgloonuurloon
Toon alle woorden die eindigen op loon

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. loon (een toponiem)
  2. loon (vergoeding voor bewezen diensten)


Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `loon` kennen.