het arbeidsloon

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  arbeidslonen
Verbuigingen:  arbeidsloontje

inkomsten die men ontvangt door het uitvoeren van werk
Voorbeeld:  `Mijn arbeidsloon wordt meestal rond de 20e gestort.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
bezoldiging fabricagekosten gage honorarium loon maakloon salaris soldij traktement verdienste wedde

4 definities op Encyclo
  • Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknem...
  • 1) Bezoldiging 2) Fabricagekosten 3) Gage 4) Honorarium 5) Loon 6) Maakloon 7) Salaris 8) Soldij 9) Traktement 10) Verdienste 11) Wedde 12) Werkloon
  • arbeidsrecht: beloning die de arbeider voor zijn arbeid van de werkgever ontvangt. Het loon kan betaald worden in geld of ...
  • vergoeding Jaar van herkomst: 1311 (TNTL 1943, 40 )
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    arbeidsloon (vergoeding)