de bezoldiging

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bə'zɔldəxɪŋ]
Verbuigingen:  bezoldiging|en (meerv.)

loon en vergoedingen die ambtenaren en bestuurders krijgen voor hun werk
Voorbeelden:  `bezoldiging van wethouders`,
`afspraken over de bezoldiging van de Raad van Commissarissen`
Synoniem:  salaris

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbeidsloon gage honorarium inkomen loon salaris soldij traktement verdienste wedde

3 definities op Encyclo
  1. Eng: pay / stipend ambtenarenrecht - de bedragen waarop de ambtenaar uit hoofde van zijn dienstbetrekking aanspraak heeft en wachtgeld; loon Art 115 Aw…
  2. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bezoldiging``] Zie Soldij
  3. 1) Appointement 2) Arbeidsloon 3) Gage 4) Gagement 5) Geldelijke beloning 6) Honorarium 7) Inkomen 8) Loon 9) Salariëring 10) Salaris 11) Soldij 12) Traktement 13) Verdi...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 81% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `bezoldiging`.