loonkosten

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['lonkɔstə(n)]

totaalbedrag dat een werkgever betaalt aan salarissen en daarmee samenhangende premies en belastingen
Voorbeeld:  `stijgende loonkosten`
Synoniemen:  loonsom, loonlasten

© Kernerman Dictionaries.

7 definities op Encyclo
  1. voor een werkgever bestaat uit het brutoloon plus (het aandeel in) de sociale verzekeringspremies die de werkgever moet betalen voor de werknemer.
  2. De totale kosten van het betalen van loon aan een werknemer: tenminste het bruto loon plus het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen plus de overhevelings...
  3. arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - voor een werkgever bestaat uit het brutoloon plus (het aandeel in) de sociale verzekeringspremies die d…
  4. 1) Arbeidskosten 2) Productiekosten in de vorm van salarissen
  5. [Aardrijkskunde] Arbeidsloon dat een ondernemer kwijt is om producten of diensten te produceren.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `loonkosten` kennen.