I het defect

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [dəˈfɛkt]
Verbuigingen:  defecten (meerv.)

het niet goed werken of kapot zijn (van iets)
Voorbeeld:  `Die auto heeft een defect aan de remmen.`
Synoniem:  mankement


II defect

bijv.naamw.
Uitspraak:  [dəˈfɛkt]

niet goed werkend
Voorbeeld:  `een defecte motor`
Synoniemen:  kapot, stuk

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aan stukken beschadigd beschadiging buiten gebruik dood euvel fout gebrek gebroken in stukken kapot machinedefect mankement onklaar onvolkomenheid stuk tekortkoming

7 definities op Encyclo
 • •kapot, niet werkend.
 • niet meer werkend vb: dit apparaat is defect defect raken [kapot gaan]
 • Let op: Spelling van 1858 gebrek, mangel; defect, defectief, gebrekkig, onvoltallig, onvolledig, onvolkomen, beschadigd. Defecteren, als ontbrekend aanmerken; gebreken, b...
 • 1) Beschadigd 2) Beschadiging 3) Dood 4) Er ontbreekt iets 5) Euvel 6) Feil 7) Fout 8) Gebrek 9) Gebrekkig 10) Gebroken 11) Geestzwak 12) Gemis 13) Geschonden 14) Is onre...
 • beschadigd Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met defect:
  defecten

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  defect (kapot)