I het defect

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [dəˈfɛkt]
Verbuigingen:  defecten (meerv.)

het niet goed werken of kapot zijn (van iets)
Voorbeeld:  `Die auto heeft een defect aan de remmen.`
Synoniem:  mankement


II defect

bijv.naamw.
Uitspraak:  [dəˈfɛkt]

niet goed werkend
Voorbeeld:  `een defecte motor`
Synoniemen:  kapot, stuk

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aan stukken beschadigd beschadiging buiten gebruik dood euvel fout gebrek gebroken in stukken kapot machinedefect mankement onklaar onvolkomenheid stuk tekortkoming

8 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 gebrek, mangel; defect, defectief, gebrekkig, onvoltallig, onvolledig, onvolkomen, beschadigd. Defecteren, als ontbrekend aanmerken; gebreken, b...
  2. Gebrek, onvolkomenheid..
  3. niet meer werkend vb: dit apparaat is defect defect raken [kapot gaan]
  4. •kapot, niet werkend.
  5. Het ontbreken van of een gebrek aan iets.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met defect:
defecten

Herkomst volgens etymologiebank.nl
defect (kapot)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `defect` kennen.