de tekortkoming

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [təˈkɔrtkomɪŋ]
Verbuigingen:  tekortkoming|en (meerv.)

datgene waarin iemand of iets tekortschiet
Voorbeeld:  `Toen het huis was opgeleverd bleken de tekortkomingen pas.`
Synoniemen:  gebrek, fout, onvolkomenheid,

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
defect feil fout gebrek onvolkomenheid

Intensiveringen
Hoe kun je tekortkoming krachtiger uitdrukken?
ernstige tekortkoming;

4 definities op Encyclo
  1. als verbintenissen niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen
  2. fout of gebrek vb: mijn nieuwe vriend heeft geen tekortkomingen
  3. 1) Défaut 2) Defect 3) Faal 4) Feil 5) Fout 6) Gebrek 7) Gemis 8) Karakterfout 9) Leemte 10) Manco 11) Mankement 12) Misslag 13) Misstap 14) Ondeugd 15) Onvolkomenheid 1...
  4. Term binnen het verbintenissenrecht , vaak gebruikt in de zinsnede ‘tekortkoming in de nakoming’. Een tekortkoming in het nakomen van een verbintenis tussen ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `tekortkoming`.