afstemmen

werkw.
Uitspraak:  ['ɑfstɛmə(n)]
Vervoegingen:  stemde af (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft afgestemd (volt.deelw.)

1) (een muziekinstrument) zuiver laten klinken
Voorbeeld:  `Hoe moet je een gitaar afstemmen?`

2) bij een stemming verwerpen
Voorbeeld:  `een voorstel afstemmen omdat je ertegen bent`
Synoniem:  wegstemmen

3) nagaan hoe een ander denkt over (iets)
Voorbeeld:  `Nederland zal het voorstel afstemmen met de Europese lidstaten.`
Synoniem:  overleggen over

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanpassen afketsen afkeuren afstellen afstelling afstemming afwijzen bijstellen gelijkschakelen inregelen instellen regelen terugwijzen verweren verwerpen wegstemmen

Intensiveringen
Uitdrukkingen die afstemmen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
de klokken gelijk zetten; de violen stemmen;

6 definities op Encyclo
  • De methode waarbij gegevensverzamelingen van een bepaald bestuurlijk, organisatorisch, administratief of technisch niveau wordt aangewezen tot bewaarniveau en gelijksoort...
  • Het op de gewenste frequentie afstellen van geluidsapparatuur. Gebruik `stemmen (muziekinstrumenten)` voor het op de juiste of de gewenste toonhoogte brengen van muziekin...
  • Het zo regelen dat alle partijen op de hoogte is van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.
  • • [muziek] op de juiste toonhoogte brengen. •op de juiste frequentie instellen. •bij stemming verwerpen.
  • op een bepaalde zender instellen vb: hij stemde de tv af op RTL4 ervoor zorgen dat alles goed bij elkaar past vb: de kleur van zijn pak was afgestemd bij de bruidsjurk
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met afstemmen:
    afstemmen op