afstemmen

werkw.
Uitspraak:  ['ɑfstɛmə(n)]
Vervoegingen:  stemde af (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft afgestemd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) (een muziekinstrument) zuiver laten klinken
Voorbeeld:  `Hoe moet je een gitaar afstemmen?`

2) bij een stemming verwerpen
Voorbeeld:  `een voorstel afstemmen omdat je ertegen bent`
Synoniem:  wegstemmen

3) nagaan hoe een ander denkt over (iets)
Voorbeeld:  `Nederland zal het voorstel afstemmen met de Europese lidstaten.`
Synoniem:  overleggen over

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanpassen afketsen afkeuren afstellen afstelling afstemming afwijzen bijstellen gelijkschakelen inregelen instellen regelen terugwijzen verweren verwerpen wegstemmen

Intensiveringen
Uitdrukkingen die afstemmen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
de klokken gelijk zetten; de violen stemmen;

5 definities op Encyclo
  1. op een bepaalde zender instellen vb: hij stemde de tv af op RTL4 ervoor zorgen dat alles goed bij elkaar past vb: de kleur van zijn pak was afgestemd bij de bruidsjurk
  2. • [muziek] op de juiste toonhoogte brengen. •op de juiste frequentie instellen. •bij stemming verwerpen.
  3. Het op de gewenste frequentie afstellen van geluidsapparatuur. Gebruik `stemmen (muziekinstrumenten)` voor het op de juiste of de gewenste toonhoogte brengen van muziekin...
  4. Het zo regelen dat alle partijen op de hoogte is van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.
  5. 1) Aanpassen 2) Afketsen 3) Afkeuren 4) Afstellen 5) Afstelling 6) Afstemming 7) Afwijzen 8) Bijstellen 9) Een radio tunen 10) Gelijkschakelen 11) Inregelen 12) Instellen...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met afstemmen:
afstemmen op

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `afstemmen`.