basislijn

zelfst.naamw. (de)
Verbuigingen:  basislijnen
Verbuigingen:  basislijntje

de lijn die de zee scheidt van het land en de binnenwateren


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
basis beginsel fundament fundering grondgedachte grondlijn grondslag grondstelling hoofdlijn hoofdlijn in plan of verhaal principe uitgangspunt uitgangsvorm veronderstelling vertrekpunt

5 definities op Encyclo
  • De basislijn is de lijn die de zee scheidt van het land en de binnenwateren. Er zijn twee soorten basislijnen: De rechte basislijn wordt gebruikt in het internationaal r...
  • balansvoertuig - ...
  • De denkbeeldige lijn waarop de letters van een regel staan. Wordt ook de letterlijn genoemd.
  • Lijn van waaruit de grens van de territoriale zee wordt bepaald. Opm: Afhankelijk van de kustvormen wordt de lijn gevormd door de laagwaterlijn* (normale basislijn) of ge...
  • Waterlijn vanaf waar de breedte van de `territoriale zee` en andere rechtsgebieden van de zee worden gemeten. De normale basislijn is de `laagwaterlijn` of de droogvallin...
  • Toon uitgebreidere definities