Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

7 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `nest`

 1. 't Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan (=alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden)
 2. Een ei in het nest laten (=Iets op voorraad hebben)
 3. in de nesten zitten (=met problemen zitten)
 4. uit de nesten helpen (=uit de problemen helpen)
 5. uit een goed nest komen (=van goede afkomst zijn)
 6. zijn eigen nest bevuilen (=zijn eigen omgeving nadeel berokkenen)
 7. zijn hand in een wespennest steken (=zich bemoeien met een problematisch onderwerp en wellicht daardoor zelf moeilijkheden krijgen)

Het dialectenwoordenboek kent 34 spreekwoorden met `nest`

 1. Munsterbilzen - Minsters: zich ter goed èndraeë (=zich ergens goed nestelen)
 2. Overmeers: nen nest veugeljonskens (=een nest vogels)
 3. Liwwadders: in 'e nesten (=in de problemen)
 4. Sallands: dät vögeltien ef een nussien ebouwd (=dat vogeltje heeft een nestje gebouwd.)
 5. Sint-Niklaas: 't kakke nestje (=het lievelingskindje van de schooljuffrouw)
 6. Overmeers: 'n lot viggens (=een nest biggen)
 7. Kinrooi: Ich en bekans alle veugel zitte dèk in nèste. (=Ik en haast alle vogels zitten vaak in nesten.)
 8. Munsterbilzen - Minsters: de zwelmerkes bowe hun nès mèt drek en spiere stroj en hoj (=de zwaluwen bouwen hun nestje met modder en sprietjes stro of hooi)
 9. Geels: uit evve nest kome (=opstaan)
 10. Veurns: op ze nest epakt zien (=op heterdaad betrapt zijn)
 11. Munsterbilzen - Minsters: bau gebiërt niks verkeird (=ook vogels zitten al eens in (lelijke) nesten)
 12. Herks: Ig goan menne nest en (=Ik ga slapen)
 13. Waregems: ik kroip' één mijn' nest (=ik kruip in mijn bed)
 14. Rotterdams: hebbie in ju nest gezeke (=vroeg op gestaan)
 15. Hals: em op zaane nest pakke (=iemand betrappen)
 16. Bergs: Wete war 't henneke te nest gaat (=Achter de waarheid komen)
 17. Weerts: Hae hieët ziêne nest beschieëte (=Het zwarte schaap in de familie)
 18. Moorsel: in aa'n nest kroëpen (=gaan slapen)
 19. Geels: ik goan sloape, ik kroawep in mijne nest (=ik ga slapen)
 20. Rotterdams: Ik ga naar m´n nest (=Ik ga naar bed)
 21. Erps: ik kruip in mijnen nest (=ik ga naar m'n bed)
 22. Westlands: hij leg op z'n nest. (=op bed liggen)
 23. Diesters: ligt nog in zenne nest (=slaapt nog)
 24. Sinnekloases en niekaarks: 'k Zijn den bos in, 'k Kruip in mijne nest (=Ik ga gaan slapen)
 25. Sint-Niklaas: ei is al nor zènne nest (=hij is al naar bed (gemeenzaam))
 26. Vrasens: Die okster wuent hueg.\r\nletterlijk vertaald: het nest van de ekster zit hoog... (=zij heeft lange benen)
 27. Lokers: Ze droagt eure nest uege (=Zij heeft zeer lange benen)
 28. Diesters: naa leet dië nog altaat in zenne nest (beddebak) (=nu ligt hij nog altijd in zijn bed)
 29. Rotterdams: Zóh hebbie in je nest gezekúh? (=Tegen iemand die vroeger dan normaal zijn bed uit komt.)
 30. Zottegems: van den nest tot 'n ende (=van het begin tot aan het einde)
 31. Gents: k goa noar mijn treeze, kruip in mijne nest (=ik ga naar mijn bed)
 32. Tiens: Een vits oep ur muil kraaige of intige koenkels oep oejer snaat kreege of spowen kreege of intige rabasse gejeve of nest kreege of eemand neki goud inkappe (=Een slag op het gezicht krijgen)
 33. Sint-Niklaas: zidder weer ne nannekes nest van ont moaken tèn? (=het duurt weer lang voor je er mee gedaan hebt hé!)
 34. Oudenbosch: komme ze goed / pakte gij oew prijze?oeneer issut inkurve/inmaande? oelaot issut klokke zette; zijn zal afgesloge? en wanneer worre ze gelicht (p.v.de Postduif bij Willem Vermeulen en Gerrit Goos)? 1948-1964 Fenkelstraat-Varkensmarkt-Polderstraat-Stoofstraat resp.Joh.Hoppenbrouwers,Joh.van Loon,Theo Ambagts,Cees Jongenelen-Janus Meesters-Piet Daas,Rinus Meesters-Koos Keij. Zijndur deur(gekomme) ? ; Speulde gij vites of fond;nest of op weduwschap?;issur dadeentje van de vlucht?daor steektur eentje;ze valle bedicht;nou komme ze gestee-rt af;en daor gao dun eul klad;wiejeet dun eurste gespeult?witte gij wie dun oed op aar?; tis un zwaore vlucht gewiest;zebbe draot gat;op de fond edde weinig waaivluchte;aardur veul mee?;eddok gepoeld?; aardur ok int konkoers staon of aarde ze alleen vor de vereniging mee?;aarderok vol staon ?;;Fenske witte gij dun uitslag vant konkoers? is dun lijst er al? oe laot zijn de prijze naf?. (=duivensport)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen