I wenden

werkw.
Verbuigingen:  wendde
Verbuigingen:  gewend

1) een andere richting inslaan

2) van koers veranderen, bij zeilen vooral ook "
door de wind gaan"
: "
overstag gaan"
of "
gijpen"
Voorbeeld:  `Klaar om te wenden? Ree!`


II wenden

werkw.
Verbuigingen:  wendde zich
Verbuigingen:  heeft zich gewend

''zich wenden tot'': een persoon of instelling aanspreken
Voorbeeld:  `Hij wendde zich tot de bisschop.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
draaien keren omdraaien omhalen richten ronddraaien wentelen zwenken

Spreekwoorden en zegswijzen
• de steven wenden (=op een andere manier de dingen gaan aanpakken)
Naar de spreekwoorden

10 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling van 1858 een tak der Slaven of Slavonen in Noord- en Oost-Duitschland
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: bedrijvend werkwoord gelijkvloeiend (ik wendde, heb gewend), draaien, keeren, eene andere richting geven; figuurlijk het over een...
  3. het in een andere richting keren vb: hij wendde het stuur en ging de hoek om Synoniemen: draaien zwenken je tot iemand richten vb: hij wendde zich tot zijn baas om raad
  4. •een andere richting inslaan, overstag gaan. •"zich ~ tot": een persoon of instelling aanspreken •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  5. 1) Draaien 2) Kenteren 3) Keren 4) Krengen 5) Manoeuvreren 6) Omdraaien 7) Omhalen 8) Omkeren 9) Omslaan 10) Plaats in Amerika 11) Richten 12) Rondbewegen 13) Ronddraaien...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met wenden:
wenden tot

Deze woorden eindigen op wenden:
aanwendenafwendengewendenontwendenverwendenvoorwendenwinterwendenwinterzonnewendenzomerwendenzomerzonnewendenzonnewenden

Herkomst volgens etymologiebank.nl
wenden (een andere richting geven)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `wenden`.