de voorman

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['vormɑn]
Verbuigingen:  voorman|nen (meerv.)

1) iemand die de leiding heeft over een groep arbeiders
Voorbeeld:  `tuinvoorman`
Synoniem:  opzichter

2) iemand die leiding geeft
Voorbeeld:  `de voorman van een politieke partij`
Synoniem:  leider (1)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
baas chef geleider gids hoofd lei leider leidsman patroon ploegbaas poehaan scheidsrechter voorzitter werkbaas werkmeester

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand op zijn voorman zetten (=iemand nadrukkelijk op zijn plicht wijzen)
Naar de spreekwoorden

6 definities op Encyclo
  1. 1> aanvoerder van een groep mensen, die min of meer hetzelfde werk verrichten. 2> de voorste van achter elkaar gezeten roeiers.
  2. wie zegt wat er moet gebeuren vb: Den Uyl was de voorman van de Partij van de Arbeid Synoniemen: leider coach iemand die de leiding heeft over een aantal werklieden vb: d...
  3. Belangrijke verbinding binnen het object tussen de medewerkers en de rayonleider. Draagt de verantwoording voor het volgens voorschrift uitvoeren van de diensten
  4. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Voorman``] Een man, die in het rot vóór den anderen staat
  5. 1) Baas 2) Beroep 3) Beroep in de bouw 4) Bobo 5) Chef 6) Geleider 7) Gids 8) Hoofd 9) Hoofd van de afdeling 10) Kras 11) Kopstuk 12) Lei 13) Leider 14) Leidsman 15) Mees...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met voorman:
voormannen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
voorman in de uitdrukking iemand op zijn voorman zetten

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `voorman`.