vergaderen

werkw.
Uitspraak:  [vəxadərə(n)]
Vervoegingen:  vergaderde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft vergaderd (volt.deelw.)

bij elkaar komen om te overleggen
Voorbeeld:  `De directie vergadert iedere woensdagochtend.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afhalen beraadslagen bijeenbrengen medebrengen medenemen meebrengen meenemen

Taaladvies
 1. Waar komt de uitdrukking een Poolse landdag vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Zie Poolse landdag
 2. Is dit juist: de te bespreken onderwerpen? Zie de te bespreken onderwerpen


5 definities op Encyclo
 • • [inerg] in vergadering bijeenkomen, een vergadering bijwonen.
 • bij elkaar komen om te praten en beslissingen te nemen vb: het bestuur vergadert elke vrijdag
 • 1) Afhalen 2) Beraadslagen 3) Bijeenbrengen 4) Bijeenkomen 5) Bijeenkomen om iets te bespreken 6) Confereren 7) Gaderen 8) Medebrengen 9) Medenemen 10) Meebrengen 11) Mee...
 • meerdere mensen (meestal van een zelfde organisatie) die met elkaar spreken en-of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst
 • Met anderen overleggen over onderwerpen om standpunten te vergaren, de stand van zaken te bespreken of tot oplossingen van problemen te komen.
 • Toon uitgebreidere definities

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  vergaderen (bijeenkomen of bijeenzijn ter beraadslaging)