het aanslagbiljet

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['anslɑxbɪljɛt]
Verbuigingen:  aanslagbiljet|ten (meerv.)

officieel docuemnt waarop staat hoeveel belasting je moet betalen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanslag

4 definities op Encyclo
  1. Syn.: kohier Def.: biljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige Toelichting: De verschillende aanslagen (aanslagregels) op een bil...
  2. •belastingsbrief, formulier waarmee de belastingplichtige op de hoogte wordt gesteld van het door hem te betalen belastingsbedrag.
  3. 1) Aanslag
  4. Fr: feuille d`impôts [fiscaal recht] document uitgaande van de belastingadministratie waardoor de belastingplichtige in kennis gesteld wordt van het do…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met aanslagbiljet:
aanslagbiljetten