wegens

voorzetsel
Uitspraak:  ['wexə(n)s]

<na dit woord noem je de oorzaak of reden van iets>
Voorbeelden:  `wegens vakantie gesloten`,
`De woningen zijn ontruimd wegens een gaslek.`
Synoniemen:  vanwege, door

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
door gezien met om uit vanwege voor

Taaladvies
  1. Wegens dubbel gebruik: Is wegens dubbel gebruik, wat je vaak in Belgische advertentieteksten ziet staan, correct?
  2. Wegens ziek / wegens ziekte: Welke zin is correct: De gemiddelde werknemer zit elk jaar een paar dagen thuis wegens ziek of De gemiddelde werknemer zit elk jaar een paar dagen thuis wegens ziekte?


4 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: vz. ter oorzake van, om, ten opzigte van, aangaande, betreffende.
  2. om een reden aan te geven vb: wegens de vakantie zijn we gesloten Synoniem: vanwege
  3. 1) Aangaande 2) Als gevolg van 3) Betreffende 4) Daarom 5) Daarop 6) Door 7) Gezien 8) In plaats van 9) Ingevolge 10) Inzake 11) Krachtens 12) Met het oog op 13) Mits 14)...
  4. voorzetsel Jaar van herkomst: 1589 (WNT )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
wegens (om reden van, vanwege)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `wegens` kennen.