stellen

werkw.
Uitspraak:  [ˈstɛlə(n)]
Vervoegingen:  stelde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gesteld (volt.deelw.)

1) zeggen dat iets zo is
Voorbeeld:  `Het dagblad stelde in zijn commentaar dat de partij onjuist gehandeld had.`
Synoniem:  beweren

2) even als waar aannemen
Voorbeeld:  `Ze komen niet. Maar stel nu dat ze toch komen, dan hebben we een probleem.`
Synoniem:  veronderstellen

3) doen
Voorbeeld:  `vragen stellen`
veel te stellen hebben met  (veel moeten doen voor (iets of iemand))
het moeten stellen met  (het moeten doen met (iets of iemand)) `Moesten we het vroeger stellen met een tweedehands fiets, nu kunnen we ons een sportfiets veroorloven.`

4) bepalen
Voorbeeld:  `prioriteiten stellen`
Synoniem:  vaststellen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aannemen afstellen bepalen betogen beweren naar voren brengen opperen oprichting plaatsing poneren poten pretenderen vaststellen verklaren voorgeven zetting

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn leven in de waagschaal stellen (=actie ondernemen waarbij het eigen leven in gevaar kwam)
• prijs stellen op (=weten te waarderen, graag willen)
• paal en perk stellen (=de grens leggen / een einde stellen aan)
• op de hoogte stellen (=informeren)
• in het ongelijk stellen (=ongelijk geven)
Toon alle 14 spreekwoorden die stellen bevatten

Taaladvies
 1. Is iets in vraag stellen correct? Zie In vraag stellen
 2. Wat is correct: Ik hoop dat hij het goed maakt of Ik hoop dat hij het goed stelt? Zie het goed stellen / het goed maken
 3. Waar komt paal en perk aan iets stellen vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Zie Paal en perk aan iets stellen


10 definities op Encyclo
 • zeggen dat het zo is vb: hij stelde dat de zon om de maan draait Synoniem: beweren Tegenstellingen: ontkennen tegenspreken loochenen het of hem plaatsen vb: je stelt me v...
 • Geordend geheel van zaken die bij elkaar horen; bedoeld om samen te worden gebruikt of bekeken. Categorie: Objectgroepen en systemen > objectgroepen naar algemene context...
 • Abstract: Begrip dat het schrijven in de zin van ` uiting geven aan gedachten` weergeeft. Het begrip stellen wordt steeds minder gebruikt. Meestal wordt gebruik gemaakt v...
 • [ bouwkundige termen] Stellen is nauwkeurig plaatsen, zetten of in positie brengen van één of meerdere bouwonderdelen. Stellen wordt gedaan door een zogeheten stelmonte...
 • Het noemen van een bied- en laatkoers voor een valuta of een effect dat men wil aankopen of verkopen.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met stellen:
  stellende trap

  Deze woorden eindigen op stellen:
  aanstellenachterstellenafbestellenafstellenbankstellenbelangstellenbestellenbijstellenblootstellenfototoestellengelijkstellengeruststellengestellenherstellenhoofdstelleninitiatiefvoorstelleninstellenlandingsgestellennabestellenonderstellen

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  stellen (plaatsen; beweren; veronderstellen)