stellen

werkw.
Uitspraak:  [ˈstɛlə(n)]
Vervoegingen:  stelde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gesteld (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) zeggen dat iets zo is
Voorbeeld:  `Het dagblad stelde in zijn commentaar dat de partij onjuist gehandeld had.`
Synoniem:  beweren

2) even als waar aannemen
Voorbeeld:  `Ze komen niet. Maar stel nu dat ze toch komen, dan hebben we een probleem.`
Synoniem:  veronderstellen

3) doen
Voorbeeld:  `vragen stellen`
veel te stellen hebben met  (veel moeten doen voor (iets of iemand))
het moeten stellen met  (het moeten doen met (iets of iemand)) `Moesten we het vroeger stellen met een tweedehands fiets, nu kunnen we ons een sportfiets veroorloven.`

4) bepalen
Voorbeeld:  `prioriteiten stellen`
Synoniem:  vaststellen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aannemen afstellen bepalen betogen beweren naar voren brengen opperen oprichting plaatsing poneren poten pretenderen vaststellen verklaren voorgeven zetting

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn leven in de waagschaal stellen (=actie ondernemen waarbij het eigen leven in gevaar kwam)
• prijs stellen op (=weten te waarderen, graag willen)
• paal en perk stellen (=de grens leggen / een einde stellen aan)
• op de hoogte stellen (=informeren)
• in het ongelijk stellen (=ongelijk geven)
Toon alle 14 spreekwoorden die stellen bevatten

Taaladvies
In vraag stellen: Is iets in vraag stellen correct?

11 definities op Encyclo
  1. Abstract: Begrip dat het schrijven in de zin van ` uiting geven aan gedachten` weergeeft. Het begrip stellen wordt steeds minder gebruikt. Meestal wordt gebruik gemaakt v...
  2. Het vaststellen van het document door degene onder wiens verantwoordelijkheid het document is ontworpen.
  3. Geordend geheel van zaken die bij elkaar horen; bedoeld om samen te worden gebruikt of bekeken. Categorie: Objectgroepen en systemen > objectgroepen naar algemene context...
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik stelde, heb gesteld), plaatsen, zetten, brengen; te boek -, boeken, opschrijven; op rekenin...
  5. [ bouwkundige termen] Stellen is nauwkeurig plaatsen, zetten of in positie brengen van één of meerdere bouwonderdelen. Stellen wordt gedaan door een zogeheten stelmonte...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met stellen:
stellende trap

Deze woorden eindigen op stellen:
aanstellenafstellenbankstellenbestellenbijstellenfototoestellengelijkstellengeruststellengestellenherstellenhoofdstelleninitiatiefvoorstelleninstellenlandingsgestellenachterstellennabestellenbelangstellenonderstellenonderzoekstoestellenopenstellen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
stellen (plaatsen; beweren; veronderstellen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `stellen`.