de emissie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [e'mɪsi]
Verbuigingen:  emissie|s (meerv.)

1) uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties economie
Voorbeeld:  `Het primaire doel van een emissie is dat een bedrijf veel vermogen ophaalt.`

2) uitstoot (van stoffen) milieu
Voorbeeld:  `de emissie van gassen en stoffen vanuit industriële bronnen`

3) uitzending van elektromagnetische straling om overtollige energie kwijt te raken natuurkunde
Voorbeeld:  `Een neonbuis geeft licht door een proces van emissie.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
uitgifte uitstoot

25 definities op Encyclo
  1. Uitgiften van effecten, met als doel het vergaren van kapitaal. De AFM houdt toezicht op de primaire markt. Deze primaire markt omvat de uitgifte van effecten, waarbij v...
  2. Uitstoot van uitlaatgassen uit de motoren van vliegtuigen, auto`s etc. en de schoorstenen van huishoudens, fabrieken en elektriciteitscentrales.
  3. Het aan het publiek te koop aanbieden van een nieuwe schijf roerende waarden: aandelen, obligaties, diverse fondsen ...
  4. Uitstoot of uitworp (van verontreinigende stoffen).
  5. Uitgifte van aandelen door een BV of een NV.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met emissie:
emissiehandelemissielijnemissierechtemissierechtenemissiesemissiespectrum

Deze woorden eindigen op emissie:
claimemissieaandelenemissieCO₂-emissieremissie

Herkomst volgens etymologiebank.nl
emissie (uitgifte, uitstoot)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 96% van de Vlamingen het woord `emissie`.