sommeren

werkw.
Uitspraak:  [sɔ'merə(n)]
Vervoegingen:  sommeerde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gesommeerd (volt.deelw.)

(iemand) serieus aansporen om iets te doen dat moet
Voorbeeld:  `Vakbonden sommeren het bedrijf tot naleving van de cao.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanmanen aanmanen tot een verplichting manen ontbieden oproepen

Taaladvies
Is het enkelvoud of het meervoud juist in de zin `Na afloop van de demonstratie werd/werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan`? Zie Sommeren: de betogers werd / werden gesommeerd

7 definities op Encyclo
  • Let op: Spelling van 1858 sommer, Fr., eischen, aanmanen; dagvaarden, betaling vorderen; opeischen; ook zamenstellen, bijeenvoegen
  • 1) Aanmanen 2) Aanmanen tot het voldoen aan een verplichting 3) Aanmanen tot voldoen aan een verplichting 4) Bevelen 5) Dagvaarden 6) Dagvaardigen 7) Eisen 8) Gerechtelij...
  • aanmanen Jaar van herkomst: 1299 (CG I 4, 2663 )
  • besommen, berekenen.
  • contractenrecht: schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te ...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    sommeren (aanmanen)