Synoniemen
geschieden passeren plaats vinden plaatsvinden voordoen voorkomen voorvallen zich voordoen

Spreekwoorden en zegswijzen
• het hart op de rechte plaats hebben (=eerlijk zijn)
• het hart op de goede plaats hebben (=een oprecht en menslievend karakter hebben)
Naar de spreekwoorden