de opdracht

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ɔpdrɑxt]
Verbuigingen:  opdracht|en (meerv.)

wat iemand moet doen van iemand anders
Voorbeelden:  `opdracht geven tot de verkoop van het pand`,
`Opdracht uitgevoerd!`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bevel bevelschrift consigne dwangbevel lastgeving mandaat missie order taak

Taaladvies
Bij bevel / op last / per order / in opdracht: Is bij bevel in de ondertekening van een document correct?

10 definities op Encyclo
  1. Fr: la mission [contractenrecht] overeenkomst waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich tegenover de andere (opdrachtgever) verbindt - zonder dienstve…
  2. Iemand die in opdracht werkt is niet in dienst, zoals een werknemer. Dat betekent dat hij niet verplicht is tot het opvolgen van instructies, maar zich tot de vervaardigi...
  3. de door de afzender gegeven opdracht aan de vervoerder betreffende het uitvoeren van transportdiensten. Dus het afhalen-laden van goederen van (een) bepaalde afzender(s) ...
  4. Er zijn geesten die terugkeren omdat ze iets moeten afmaken of omdat ze een opdracht moeten uitvoeren voordat ze rust krijgen.
  5. wat je moet doen van iemand vb: Nico, jouw opdracht is dit product te verkopen Synoniemen: bevel order commando
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met opdracht:
opdrachtenopdrachtgeveropdrachtgeversopdrachtnemer

Deze woorden eindigen op opdracht:
leeropdrachtoverheidsopdracht

Herkomst volgens etymologiebank.nl
opdracht (toegewezen taak)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `opdracht` kennen.