het mandaat

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [mɑn'dat]
Verbuigingen:  man|daten (meerv.)

opdracht die je van anderen krijgt om namens hen iets voor elkaar te krijgen
Voorbeelden:  `De kiezer heeft mijn partij een duidelijk mandaat gegeven.`,
`Deze bevoegdheid valt buiten het beperkte mandaat van de commissie.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bevelschrift consigne lastbrief lastgeving licentie machtiging opdracht procuratie vergunning verordening volmacht

17 definities op Encyclo
  1. opdracht om namens anderen iets te regelen vb: hij heeft mandaat voor het nemen van deze besluiten
  2. Opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen. Gekozen vertegenwoordigers hebben ook een mandaat, namelijk van de kie...
  3. Daad waarbij iemand (de lastgever) een andere persoon (de gevolmachtigde), die dit aanvaardt, machtigt om in zijn naam en voor zijn rekening op te treden.
  4. Document uitgaande van een organisatie of functionaris met gezag bekleed aan een persoon, groep personen of organisatie, dat de delegatie van een taak of bevoegdheid omva...
  5. Taak of bevoegdheid. De term wordt o.m. gebruikt door de VN: een opdracht verstrekt krachtens het VN Handvest of een bepaalde resolutie. Het mandaat van Amnesty Internati...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met mandaat:
mandaatgebiedmandaatgebieden

Herkomst volgens etymologiebank.nl
mandaat (volmacht; bevel)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `mandaat`.