de last

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [lɑst]
Verbuigingen:  last|en (meerv.)

1) iets zwaars dat je moet dragen of ondervinden
Voorbeelden:  `lastdieren`,
`De loonadministratie is een zware last voor bedrijven.`

2) iets dat je moet betalen financieel
Voorbeelden:  `sociale lasten`,
`maandlasten`
ten laste van  (op kosten van) `De overdrachtsbelasting komt ten laste van de koper.`
vaste lasten  (kosten die elke maand of elk jaar opneiuw betaald moeten worden, zoals huur, energiekosten en verzekeringspremies)

3) hinder
Voorbeelden:  `last hebben van muggen`,
`Met mijn drumstel ben ik mijn buurman vaak tot last.`
Synoniem:  ongemak

4)
op last van  (op bevel van) `op last van de brandweer je huis verlaten`

5)
ten laste leggen  ((iemand) beschuldigen van (iets)) `Er werd hem doodslag ten laste gelegd.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
belading belasting beschuldiging bevel druk gevoelslast hin hinder inspanning kracht lading moeite overlast soesa taak vracht zwaarte

Spreekwoorden en zegswijzen
• leiden in last zijn (=een echt probleem zijn)
• het eind zal de last dragen. (=moeilijkheden en problemen komen vooral als het werk bijna af is)
• een goed begin heeft een goed behagen maar het eindje zal de last dragen (=goed beginnen is prima, maar je moet volhouden tot het einde)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Bij bevel / op last / per order / in opdracht: Is bij bevel in de ondertekening van een document correct?

25 definities op Encyclo
  1. [Vergeten woorden] (m.) 1) gebrek, onvolkomenheid, fout 2) beschadiging [? last ‘iets dat zwaar is’, = Gronings last (in lasteg), Noors last, ~ laster, lagen ‘verwi...
  2. 1>lading: datgene wat een schip vervoert. 2> datgene wat met behulp van een takel/hijsinstallatie bewogen wordt. 3a> gewichtsmaat meestal gesteld op 2000 kg. Deze afgeron...
  3. Oude gewichts- of inhoudsmaat. Rond de 17e eeuw werd de grootte van schepen uitgedrukt in deze inhoudsmaat. De zeegaande schepen waren niet groot; zo'n honderd tot tweeho...
  4. wat je stoort of belemmert vb: in de zomer hebben we last van vliegen hij is mij niet tot last [hij stoort of belemmert mij niet] een loden last [een zware druk]
  5. inhoudsmaat voor graan, 1 last = ca. 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor haring, 1 (zee)last = ca. 1694 ltr. 1 (gepakte)last = ca 1452 ltr.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met last:
last but not leastlastdierlastdierenlastelastenlastendruklastenverlichtinglastenverzwaringlasterlastercampagnelasterdelasterdenlasterlijklastertlastiglastigheidlastigvallenlastpaklastpakkenlastpost
Toon alle woorden die beginnen met last

Deze woorden eindigen op last:
afgelastballastgeballastgelastgeluidsoverlastgeplastgevlastingelastwerklastontlaststankoverlastezelslastburenoverlastoverbelastoverklastoverlasticonoclastplastoblastrentelast
Toon alle woorden die eindigen op last

Herkomst volgens etymologiebank.nl
last (vracht; hinder; opdracht)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `last` kennen.