het dwangbevel

zelfst.naamw.

een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel, gericht aan een persoon of rechtspersoon. Door dat 'bevel' verkrijgt het betreffende overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te incasseren.
Voorbeeld:  `Soms weet je niet half hoeveel risico je loopt bij dingen die doodgewoon lijken. Je bent met vakantie en je geeft je paspoort aan de receptioniste van het hotel waar je een kamer gereserveerd hebt. „Momentje”, zegt ze. „Ik maak even een kopie.” Maar natuurlijk. Een half jaar later krijg je een rekening van 10.000 euro voor een appartement dat iemand anders op jouw naam gehuurd heeft. Of je krijgt een dwangbevel namens de bank waar op jouw naam een lening is afgesloten. Betalen! `


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
bevelschrift consigne opdracht order taak

7 definities op Encyclo
  1. Schriftelijk bevel om te voldoen aan een vordering van de overheid of een particulier.
  2. Fr: la contrainte fiscaal recht administratieve akte die een ontvangkantoor van de belastingen kan uitvaardigen waardoor de belastingdienst een belas…
  3. Bevel na aanmaning tot voldoening van belastingen en andere heffingen van de overheid. Bij niet opvolging volgt parate executie. Zie ook Verzet.
  4. Eng: final demand and notice bestuurs procesrecht executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat…
  5. Executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat gericht is tegen een persoon die ondanks herhaalde aanmaningen, zijn ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `dwangbevel`.