het legaliteitsbeginsel

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  legaliteitsbeginsels<br>legaliteitsbeginselen

1) in sommige landen: beginsel volgens hetwelk het Openbaar Ministerie moet vervolgen als er een strafbaar feit gepleegd is (in Nederland geldt echter het z.g. opportuniteitsbeginsel)

2) het beginsel dat een persoon alleen gehouden kan worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft
Voorbeeld:  `het beginsel is dus dat er geen straf kan zijn zonder wet (legaliteit)`


Bron: WikiWoordenboek.

7 definities op Encyclo
  • Het legaliteitsbeginsel of ``nulla poena``-beginsel houdt in dat een persoon alleen gehouden kan worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon...
  • 1. (s) Het beginsel volgens welke het openbaar ministerie van een land tot het instellen van een strafvervolging verplicht is zodra enig strafbaar feit hiertoe aanleiding...
  • Dit beginsel betekent dat elke handeling van de overheid zijn grondslag moet vinden in de wet. Het is vooral belangrijk voor het strafrecht: de overheid mag geen straffen...
  • Een persoon kan alleen gehouden worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Het voorkomt dat de...
  • staatsrecht: algemeen beginsel dat zegt de Koning en de gemeenschaps- en gewestregeringen bij de uitvoering van resp. de ...
  • Toon uitgebreidere definities