uitwonend

bijv.naamw.

1) op een andere plaats dan de normale plaats wonend, extern wonend
Voorbeeld:  `De au pair en het gastgezin handelen in strijd met de regeling voor au pairs als de au pair niet woont bij het gastgezin in huis.`

2) ''(van kinderen)'' niet in het ouderlijk huis wonend
Voorbeeld:  `Om van uitwonend of thuiswonend te kunnen spreken is doorslaggevend of de student woont op het adres van zijn ouders. Bijna 80 procent van de uitwonende studenten zit regelmatig krap bij kas.`

3) ''(van een grondeigenaar)'' niet op zijn grondgebied wonend, buiten de gemeente waar zijn grondgebied ligt wonend
Voorbeeld:  `Volgens het reglement van het waterschap Weerdinge zijn de eigenaars verplicht, elk jaar, wanneer het veen verwijderd is, geleidelijk 300 meter kanaal of wijk op te leggen. Een uitwonend grondbezitter bleef echter steeds nalatig aan deze bepaling te voldoen, tot groot ongerief en nadeel voor de aangrenzende aangelanden. `

4) buiten het huis, de instelling waar men werkt, een opleiding geniet en dergelijke wonend
Voorbeeld:  `Den toenmaligen hoogleeraar Polano stond hij als uitwonend assistent reeds ter zijde, zoo wel bij het klinisch onderwijs, als door het geven van lessen in de chirurgische oefeningen op het eadaver. `


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
extern

1 definitie op Encyclo
  • 1) Extern
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met uitwonend:
    uitwonendheid