koste

Uitspraak:  ['kɔstə]

ten koste gaan van  (nadelig zijn voor) `Snel werken mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het werk.`

© Kernerman Dictionaries.

Spreekwoorden en zegswijzen
koste wat kost. (=hoe dan ook. (ook wel: coûte que coûte))
Naar de spreekwoorden

Deze woorden beginnen met koste:
kostelijkkostelijkheidkostelooskosteloosheidkostenkosten-batenanalysekosten-batenanalyseskostenbesparingkostendekkingsgraadkostenplaatjekostenplaatskostenplaatsenkosterkosters

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 78% van de Nederlanders en 78% van de Vlamingen het woord `koste`.