de fundering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [fʏnˈderɪŋ]
Verbuigingen:  fundering|en (meerv.)

constructie waarop iets steunt
Voorbeelden:  `betonfundering`,
`De fundering van de meeste huizen in Amsterdam bestaat uit heipalen.`
Synoniem:  fundament

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
basement basis basislijn beginsel bouwfundament fundament grondgedachte grondlijn grondslag grondstelling principe uitgangspunt uitgangsvorm veronderstelling vertrekpunt

11 definities op Encyclo
  • De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt, meestal onder het maaiveld gelegen. - Rechtstreekse fundering (zie fundering op staal, strokenfund...
  • Ondergrondse of althans verlaagd gelegen ondersteuning van een gebouw, waarop het fundament wordt opgetrokken. In hoofdzaak drieërlei: - fundering op staal, dat wil zegg...
  • Betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk is afgesteund zodat geen verzakking optreedt
  • De fundering is dat deel waarop de constructie rust en waarop het hele gewicht en de krachten die erop worden uitgeoefend door neerslag worden doorgegeven aan de ondergro...
  • [ bouwkundige termen] De ondersteuningsconstructie waarop het gebouw geplaatst wordt. De fundering ligt meestal onder het maaiveld. Er zijn drie typen funderingen te onde...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met fundering:
    funderingen