Synoniemen
basis basislijn beginsel fundament fundering grondgedachte grondslag grondstelling hoofdlijn hoofdlijn in plan of verhaal principe uitgangspunt uitgangsvorm veronderstelling vertrekpunt

1 definitie op Encyclo
1) [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Grondlijn``] Eene regte lijn van de standplaats van het geschut getrokken naar het te treffen voorwerp en zoodanig daarop gerigt, d...
Toon uitgebreidere definities