de drift

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [drɪft]

1) sterke neiging of wil
Verbuigingen:  drift|en (meerv.)
Voorbeeld:  `levensdrift`

2) plotselinge en heftige boosheid
Voorbeeld:  `in je drift alles kapot slaan`

3)
op drift raken  ((van een boot) van de koers afwijken) `door de sterke wind op drift raken` Synoniem: wegdrijven

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aandrang aandrift begeerte boosheid drang driftstroom genoegen genot groep hartstocht hoop impuls instinct kudde lust neiging passie schare school seksuebegeerte seksuele begeerte set stel stroming troep vlucht voortgedreven vee vuur weg om vee langs te drijven wellust

24 definities op Encyclo
 • felle aanval van boosheid vb: in zijn drift zei hij dingen waar hij later spijt van had sterke aandrang vb: geslachtsdrift is de natuurlijke aandrang om te paren op drift...
 • Het verschijnsel dat de DC-instelling van een elektronisch circuit verloopt in de tijd of (vooral) met de temperatuur. In audio apparatuur is drift zelden een probleem ...
 • (Druppelverwaaiing) Niet-gecontroleerde en ongewenste verplaatsing van een gewasbeschermingsmiddel of waterdruppeltjes via de lucht tot buiten het toepassingsgebied onder...
 • Drift is een proces waarbij iets meegevoerd wordt door een stroom (wind of water). Drift is ook een scheepvaartterm en betekent dat men onbedoeld van een geplande koers a...
 • Veranderingen in de allelenfrequenties (genfrequenties) binnen een bepaalde populatie tengevolge van toevalsfluctuaties. In een kleine populatie is de genetic drift grote...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met drift:
  driftbuidriftbuiendriftendriftigdriftigheiddriftkikkerdriftkikkersdriftkopdriftkoppendriftsneeuwdriftstroomdrifttedriftten

  Deze woorden eindigen op drift:
  aandriftdoodsdriftexpansiedriftgedriftgeestdriftgeslachtsdriftkippendriftlevensdriftpaardriftparingsdriftvoortplantingsdriftwestenwinddriftwinddriftzeedriftzendingsdrift

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  drift (drijvende beweging; hevige opwelling)