benauwen

werkw.
Uitspraak:  [bə'nɑuwə(n)]
Vervoegingen:  benauwde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft benauwd (volt.deelw.)

1) het moeilijk maken om adem te halen
Voorbeeld:  `de rook benauwt iedereen`

2) angstig maken
Voorbeeld:  `Zijn harde uitspraken benauwen de samenleving.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beangstigen beklemmen kwellen

Taaladvies
Waar komt het Spaans benauwd krijgen vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Zie Het Spaans benauwd krijgen

2 definities op Encyclo
  • een beklemmend gevoel geven vb: het benauwt mij dat hij zoveel van me verwacht
  • 1) Bang maken 2) Beangstigen 3) Beklemmen 4) Beknellen 5) Bezwaren 6) Klemmen 7) Knellen 8) Knijpen 9) Kwellen 10) Nijpen 11) Prangen 12) Stikken 13) Verstikken
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met benauwen:
    benauwend