afslaan

werkw.
Uitspraak:  ɑfslan]
Vervoegingen:  sloeg af (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen

1) (wat je aangeboden wordt) niet aannemen
Vervoegingen:  heeft afgeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `een uitnodiging afslaan`
Synoniemen:  weigeren, bedanken voor

2) (in het verkeer) een andere richting nemen transport
Vervoegingen:  is afgeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `naar rechts afslaan`

3) ophouden met functioneren technisch
Vervoegingen:  is afgeslagen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `De auto is niet in orde: de motor slaat steeds af.`
Antoniem:  aanslaan

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
abstineren afkalven afkloppen afwijken afwijzen afwimpelen bedanken onthouden ophouden stilhouden stilstaan stoppen weigeren

Spreekwoorden en zegswijzen
• niets afslaan behalve vliegen (=alles aannemen)
• de spiering doet de kabeljauw afslaan (=veel slechte waar op de markt doet de prijzen van de goede waar dalen)
• de spiering doet de kabeljauw afslaan (=er is veel slechts spul op de markt en daar lijden de prijzen onder van de betere spullen)
Naar de spreekwoorden

7 definities op Encyclo
  1. een andere kant opgaan vb: we reden dezelfde kant op, maar plotseling is hij afgeslagen stoppen met draaien vb: de cv-ketel is afgeslagen Tegenstelling: aanslaan het niet...
  2. Def.: verkoop met bedragen van inzet in afdalende reeks.
  3. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Afslaan``] Eenen aanval op eene stelling, eenen storm A. Degene, welke eenen aanval afslaat, heeft daarom nog geene werkelijke over...
  4. •iets weigeren aan te nemen. •door een slaande beweging iets omlaag doen bewegen. •een aanval succesvol het hoofd bieden.
  5. 1) Abstineren 2) Afbuigen 3) Afhakken 4) Afhouwen 5) Afkalven 6) Afkappen 7) Afkloppen 8) Afmijnen 9) Afsabelen 10) Afspoelen 11) Afstuiven 12) Afwenden 13) Afwijken 14) ...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `afslaan` kennen.