afkalven

werkw.
Verbuigingen:  kalfde af
Verbuigingen:  afgekalfd

geleidelijk land verliezen doordat de oever in het water verzakt
Voorbeeld:  `De kade is door de golfslag aardig afgekalfd en moet nodig hersteld worden.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
afbrokkelen afslaan

8 definities op Encyclo
  • Afkalven of inglijden is het in elkaar zakken of inglijden van oevers van waterlopen. De locatie wordt afkalving of inglijding genoemd. Afkalven kan in twee richtingen p...
  • Syn.: oeverafkalving Def.: instorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.
  • 1) Afbreukelen 2) Afbrokkelen 3) Afslaan 4) Door het loslaten en afschuiven van de grond afbrokkelen van de slootkanten 5) Schuiven van grond
  • afbrokkelen (van aarden wanden) Jaar van herkomst: 1578 (WNT Suppl )
  • beschadiging van een aarden beloop of het afnemen van een oeverrand door golfslag of stroom
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    afkalven (afbrokkelen)