aanvoeren

werkw.
Uitspraak:  anvurə(n)]
Vervoegingen:  voerde aan (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft aangevoerd (volt.deelw.)

1) de leiding hebben over, of bovenaan staan
Voorbeelden:  `een leger aanvoeren`,
`een sportteam aanvoeren`,
`een verkiezingslijst aanvoeren`

2) ergens heen brengen
Voorbeeld:  `levensmiddelen aanvoeren naar de winkels`

3) tegen anderen zeggen
Voorbeelden:  `argumenten aanvoeren tegen de bouw van een fabriek`,
`De winkeldief voert ter verdediging aan dat hij geen geld meer heeft.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aandragen aankaarten aansnijden aanvoering besturen bevel voeren over commanderen entameren leiden leiding leiding geven leidinggeven managen op tafel leggen opperen opwerpen poneren te berde brengen ter sprake brengen voorgaan voorzitten

Taaladvies
 1. (een argument - ) Is een argument inroepen correct? Zie Inroepen / aanvoeren
 2. Schrijf je leiden (= brengen, (aan)voeren; `dit leidt nergens toe`, `ik leid een zomerkamp`) met ei of ij? Zie leiden / lijden


4 definities op Encyclo
 • •bevel voeren over. •aanbrengen, naartoe transporteren. •bijbrengen als bewijs.
 • aangeven wat er moet gebeuren vb: hij heeft het team goed aangevoerd Synoniem: leiden met een vervoermiddel ergens naar toe brengen vb: de firma Bozo heeft het hout aange...
 • Def.: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater.
 • 1) Aanbrengen 2) Aandragen 3) Aankaarten 4) Aansnijden 5) Aanstippen 6) Aanvlotten 7) Aanvoering 8) Besturen 9) Bevel voeren over 10) Beweren 11) Commanderen 12) Entamere...
 • Toon uitgebreidere definities

  Hoe bekend is het woord?
  Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `aanvoeren` kennen.