Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

9 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `Rouwen`

 1. Een paard dat stormt en een meisje dat wil tRouwen zijn niet tegen te houwen. (=Niet tot iets anders te bewegen)
 2. Een vRouwenhaar trekt sterker dan tien paarden. (=De invloed van een vrouw is zeer sterk)
 3. het is altijd Rouwen en tRouwen (=het leven is een afwisseling van goede en slechte tijden)
 4. met de linkerhand tRouwen (=huwen met een vrouw van lagere adelstand)
 5. Nood doet zelfs oude vRouwen rennen (=Een onverwachte situatie kan verrassende kwaliteiten naar boven brengen (vergelijkbaar met `angst geeft vleugels`))
 6. vertRouwen komt te voet en gaat te paard (=het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen)
 7. VertRouwen komt te voet, maar gaat te paard. (=Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen)
 8. VRouwenhanden en paardentanden staan nooit stil. (=Een vrouw is altijd wel wat aan het doen)
 9. zijn ogen vertRouwen (=geloven wat men ziet)

24 betekenissen bevatten `Rouwen`

 1. je hart uitstorten (=aan iemand alles (in vertRouwen) vertellen)
 2. Als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn. (=Als de vrijster achter haar geliefde aanloopt, wil zij te graag tRouwen)
 3. twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen (=als twee personen van een verschillend geloof tRouwen, gaat het zelden goed)
 4. als de vis goedkoop is stinkt ze (=de herkomst ergens van is niet te vertRouwen)
 5. door de bril van een ander zien (=de mening van een ander blind vertRouwen)
 6. als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen (=een huichelaar is niet te vertRouwen)
 7. als de rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil tRouwen)
 8. hij zal mijn koffer niet kruien (=hem zal ik mijn zaken niet toevertRouwen)
 9. vertrouwen komt te voet en gaat te paard (=het is makkelijker om iemands vertRouwen te schaden, dan te verkrijgen)
 10. in de echt verbinden (=huwen, tRouwen)
 11. met iemand te diep in zee gaan (=iemand al te ver vertRouwen)
 12. zo zeker als de bank (=iemand die in alles te vertRouwen is)
 13. het op iemand niet begrepen hebben (=iemand niet vertRouwen)
 14. iemand op de proef stellen (=iemand testen om te zien of die te vertRouwen is of het aan kan)
 15. iets met argusogen bekijken (=iets wantRouwend bekijken. Iets nauwlettend in de gaten houden)
 16. Daar hangt de schaar uit (=Men is daar niet te vertRouwen)
 17. met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertRouwen en optimisme kan men alles aan)
 18. van een bruiloft komt een bruiloft (=op een bruiloft kunnen twee mensen elkaar leren kennen die dan weer gaan tRouwen)
 19. om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren (=pas als men iets ernstig meemaakt, weet men op wie men kan vertRouwen)
 20. Witte paarden hebben veel stro nodig. (=Pronkzieke vRouwen kosten veel geld)
 21. witte paarden hebben veel stro nodig (=pronkzieke vRouwen kosten veel geld)
 22. huizen op iemand kunnen bouwen (=sterk op iemand kunnen vertRouwen)
 23. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. (=VertRouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen)
 24. Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt (=Wees niet lichtgelovig, niet iedereen is het vertRouwen waard)

Het dialectenwoordenboek kent 2 spreekwoorden met `Rouwen`

 1. Bilzers: daaj zal rap bekriëte zien (=ze zullen niet lang om haar Rouwen)
 2. Bilzers: dae zal gauw begrins zien (=men zal niet lang om hem Rouwen)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen