de (m)/het individu

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ɪndiviˈdy]
Verbuigingen:  individu|'s, individu|en (meerv.)

afzonderlijke persoon
Voorbeeld:  `Het groepsbelang gaat boven het belang van het individu.`
Synoniem:  enkeling

© Kernerman Dictionaries.

Spelling
Correct gespeld: 'individu' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Deze woorden beginnen met individu:
 individualiseer individualiseerde individualiseerden individualiseert individualiseren individualisering individualisme individualist individualisten individualistisch individualpsychologie individueel individuen

11 definities op Encyclo
I.) Volgens de VN-verdragen van 1966 heeft ieder individu rechten en plichten. De naleving van de mensenrechten is daarmee niet alleen de plicht van staten. Het wezen van de ...
II.) Let op: Spelling van 1858 individuüm, Lat., een ondeelbaar geheel, een afzonderlijk, op zich zelf beschouwd wezen of persoon, Individualiteit, persoonlijkheid, eigenaard...
III.) enkeling
IV.) Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. en o. (-s), ondeelbaar -, onscheidbaar geheel, ondeelige, enkele; afzonderlijk gedacht of beschouwd wezen; persoon. ~ALITEIT, v. per...
V.) [zelfstandig naamwoord]• afzonderlijke mens vb:elk individu heeft behoefte aan liefde • een duister individu [iemand die er verdacht uitziet] synoniem: persoon...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `individu`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
individu (enkeling)