de individualisering

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  individualiseringen

het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan


Bron: WikiWoordenboek.

9 definities op Encyclo
  1. tendens in het onderwijs om rekening te houden met verschillen in ambities, talenten, leerstijlen en competenties van studenten. Dit laatste betreft zowel begincompetenti...
  2. Ontwikkeling in de samenleving waarbij het individu en zijn behoeften meer centraal komen te staan. Het individu wordt niet langer vooral gezien als onderdeel van grotere...
  3. Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Ontwikkeling naar een situatie waarin het individuele belang voorrang heeft boven het groepsbelang.
  4. De ontwikkeling in de moderne maatschappij waarbij mensen zich steeds minder zien als lid van een groep en steeds meer als een uniek en onafhankelijk individu. Hierdoor w...
  5. 1) Het worden tot zelfstandig persoon 2) Toespitsing op een persoon
Toon uitgebreidere definities