de zekerheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  zekərhɛit]
Verbuigingen:  zeker|heden (meerv.)

omstandigheid dat je ergens zeker (1) van bent
Voorbeeld:  `Ze gaat voor zekerheid, ze houdt niet van verrassingen.`
Antoniem:  onzekerheid
voor de zekerheid  (om elk risico te vermijden) `Voor de zekerheid neem ik een reserve-exemplaar mee.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beslistheid gewisheid stelligheid vastberadenheid vastheid vastigheid veiligheid volstrektheid zelfvertrouwen zelfverzekerdheid onzekerheid (antoniem)

Intensiveringen
Hoe kun je met zekerheid een ander begrip versterken?
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid;

10 definities op Encyclo
  1. In het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand. Het is de waarborg voor de mogelijkheid van verhaal in het geval dat een debiteur zijn verplic...
  2. Waarborg ingeval een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt. Ook wel: dekking, of onderpand.
  3. Algemene benaming voor alles wat een hypotheeknemer vraagt om bij eventuele opeising de voldoening van de hoofdsom, rente en kosten van een hypotheek veilig te stellen.
  4. Waarborg ingeval een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt. Ook wel: dekking, of onderpand.
  5. veiligheid vb: voor alle zekerheid gaat de deur op slot waar je niet aan hoeft te twijfelen vb: we hebben nu zekerheid over zijn verblijfplaats Synoniemen: garantie verze...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met zekerheid:
zekerheidsmaatregelzekerheidsrechtzekerheidsregelingzekerheidsstelselzekerheidssysteemzekerheidstellingzekerheidstellingenzekerheidstelselzekerheidstelselszekerheidsuitgavezekerheidsuitgavenzekerheidswetgevingzekerheidswetgevingen

Deze woorden eindigen op zekerheid:
onzekerheidrechtszekerheidtrefzekerheidzelfzekerheid

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `zekerheid` kennen.