wraken

werkw.
Uitspraak:  ['vrakə(n)]
Vervoegingen:  wraakte (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gewraakt (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

(iemand) afwijzen in een bepaalde rol om formele juridische redenen juridisch
Voorbeeld:  `De rechter kan een tolk wraken als die niet onpartijdig geacht wordt.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afdrijven afkeuren desavoueren verlijeren

7 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik wraakte, heb gewraakt), verwerpen, afkeuren; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] )...
  2. •afkeuren, verwerpen. • [juridisch] op bepaalde, bij wet omschreven gronden niet toelaten of onbevoegd verklaren.
  3. 1) Afdrijven 2) Afkeuren 3) Desavoueren 4) Diskwalificeren 5) Hekelen 6) Laken 7) Ongunstig beoordelen 8) Recuseren 9) Reprocheren 10) Vallen over 11) Verlijeren 12) Verw...
  4. Fr: récuser / récusation [burgerlijk procesrecht] het weren van een rechter uit een zaak op basis van limitatief in de wet bepaalde gronden die zijn on…
  5. [procesrecht] stellen dat de rechter of arbiter vermoedelijk niet onpartijdig is en daarom verzoeken dat hij de zaak niet langer behandelt, maar zich …
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. wraken (afdrijven, verlijeren)
  2. wraken (afkeuren)


Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 96% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `wraken`.