de woordverklaring

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['wortfərklarɪŋ]
Verbuigingen:  woordverklaring|en (meerv.)

verklarende beschrijving van de betekenis(sen) van een woord
Voorbeeld:  `een lijst met woorden met de bijbehorende synoniemen en woordverklaringen`

© Kernerman Dictionaries.