I wanneer

bijwoord
Uitspraak:  ['wɑ'ner]

op welk moment
Voorbeelden:  `Ik weet nog niet wanneer ik op vakantie ga.`,
`Wanneer is er sprake van een depressie?`


II wanneer

conjunction
Uitspraak:  ['wɑ'ner]

op het moment dat
Voorbeelden:  `We beginnen wanneer het helemaal stil is.`,
`Wanneer ik wakker word, weet ik soms nog wat ik gedroomd heb.`
Synoniem:  als

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
als indien ingeval

Spreekwoorden en zegswijzen
wanneer twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. (=als twee strijdende personen of partijen zich richten op elkaar, kan een ander daarvan profiteren door zich datgene toe te eigenen waar om gestreden wordt.)
wanneer de boeren niet meer klagen, nadert het einde der dagen (=boeren klagen altijd)
• Men poot de aardappelen wanneer men wil, ze komen toch niet in april (=Boerenregel. Aardappelen komen pas in mei uit)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Wanneer / als: (+ tegenwoordige of toekomende tijd) Is het als ik vertrek of wanneer ik vertrek?
  2. Toen / als / wanneer: (+ verleden tijd) Welke zin is correct: Toen hij ziek werd, ging hij naar huis, Als hij ziek werd, ging hij naar huis of Wanneer hij ziek werd, ging hij naar huis?


5 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] op welken tijd, op welk tijdstip, toen. ~, ww. indien, in geval.
  2. geeft een tijdstip aan vb: wanneer je komt, is het alweer lente Synoniem: als geeft een voorwaarde aan, in het geval dat vb: wanneer Jan mee gaat, ga ik ook mee Synonieme...
  3. •vraagwoord dat naar een tijdstip vraagt.
  4. 1) Als 2) Bijwoord 3) Bijwoord van tijd 4) Dan 5) Hoeneer 6) Indien 7) Ingeval 8) Mits 9) Onder welke omstandigheden 10) Op welk tijdstip 11) Op welke tijd 12) Telkens al...
  5. bijwoord van tijd - Jaar van herkomst: 1321 (MNW ) onderschikkend voegwoord - Jaar van herkomst: 1300 (MNW )
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `wanneer`.