de vereniging

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vəenəxɪŋ]
Verbuigingen:  vereniging|en (meerv.)

organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven
Voorbeelden:  `sportvereniging`,
`muziekvereniging`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
ambachtsgilde associatie bond broederschap club genootschap gilde orde organisatie sociëteit societiet soos unie vakgenootschap

15 definities op Encyclo
  1. de filognosie kent vele vormen van vereniging in het sociaal-ideële veld van het verenigingsleven; m.n. sportief en religieus (zie velden van handelen). De bewustzijnsve...
  2. Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien, meestal zonde...
  3. Een vereniging is een rechtspersoon die door een meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht. De leden, waaronder de oprichters willen daarbij volgens regels samenwerken...
  4. Een netwerk van afdelingen of groepen, dat gericht is op de zingeving en emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing....
  5. Synoniem: union (Eng) De vereniging van twee gebeurtenissen A en B (notatie A B uitspraak: A óf B) bevat alle uitkomsten, die tot één van beide gebeurtenis...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vereniging:
verenigingen

Deze woorden eindigen op vereniging:
bedrijfsverenigingbelangenverenigingcarnavalsverenigingwandelsportverenigingtennisverenigingstudentenverenigingpatientenverenigingwerknemersverenigingberoepsverenigingsportverenigingzeilverenigingwerkgeversverenigingwandelverenigingzangverenigingwatersportverenigingvakverenigingwoningbouwverenigingzwemvereniging

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vereniging` kennen.