de uitlevering

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  uitleveringen

de overdracht van een gevangene naar een andere autoriteit
Voorbeeld:  `Nadat hij de afluisterpraktijken van de NSA had blootgelegd, vreesde Edward Snowden voor uitlevering aan de Verenigde Staten.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
aflevering afstaan leverantie levering overdracht overgave zending

11 definities op Encyclo
  1. Fr: extradition straf procesrecht overdracht van een verdachte of veroordeelde van het ene naar het andere land met het oog op vervolging of strafuitv…
  2. Verwijdering van een persoon uit Nederland met het doel hem ter beschikking te stellen van de autoriteiten van een andere staat naar aanleiding van het plegen van een mis...
  3. Onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen. Hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald te worden. (...
  4. Het uitwijzen naar een land dat daarom verzoekt van een persoon die verdacht wordt van een misdrijf. Volgens het VN-verdrag tegen marteling is hetzij uitlevering van een ...
  5. Let op: Spelling van 1914 Uit een oogpunt van volkenrecht moet de uitlevering onderscheiden worden van de uitzetting (zie aldaar). Beide rechts-instituten vloeien voort u...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `uitlevering` kennen.